LOGIČKA MATRICA

LOGIČKA MATRICA

05.06.2020. predavač Slavko Tušek iz Algebre održao je online nastavu polaznicima 6. Ciklusa osposobljavanja za voditelja/icu za izradu i provedbu EU projekata.

Nastava je bila vezana uz pristup logičkoj matrici, glavnim fazama PLM-a, ispunjavanju matrice dionika, te prezentiranju i komentiranju matrice dionika.

Nastavak slijedi 9.6.2020.