RAZRADA LOGIČKE MATRICE

RAZRADA LOGIČKE MATRICE

15.6.2020 održana je online nastava polaznicima 6. Ciklusa osposobljavanja za voditelja/icu izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova kod predavača Slavka Tušeka iz Algebre.

Danas su obrađene teme vezane za razradu logičke matrice.

Nastavak slijedi 17.6.2020 u srijedu.