IZRADA SAŽETKA PROJEKTA U TABLICI

IZRADA SAŽETKA PROJEKTA U TABLICI

25.6.2020 održana je online nastava za polaznike 6. Ciklusa osposobljavanja za voditelja/icu izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova.

Predavač Algebre Slavko Tušek danas je s polaznicima obradio sljedeće teme: Popunjavanje relevantnosti sažetka, potrebe i ograničenja ciljnih skupina, elemente dodane vrijednosti…

Nastavak slijedi u ponedjeljak 29.6.2020