OPIS AKTIVNOSTI PROJEKTA

OPIS AKTIVNOSTI PROJEKTA

03.07.2020 održana je online nastava polaznicima 6.ciklusa osposobljavanja za voditelja/icu izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova, a u okviru provedbe projekta Nova prilika koju provodi Udruga paraplegičara i tetraplegičara OBŽ.

Predavač Algebre Slavko Tušek danas je s polaznicima obradio sljedeće teme; Osvrt na aktivnosti opisane u logičkoj matrici i sažetku projekta, razradu aktivnosti s detaljnim opisom, neposrednim rezultatima i ulogama u provedbi odgovornosti za provedbu te potrebnim sredstvima.

Nastavak slijedi 07.07.2020 godine.