NAČELA JAVNE NABAVE

NAČELA JAVNE NABAVE

23.07.2020 održana je online nastava s predavačem Slavkom Tušekom iz Algebre za polaznike 6, ciklusa osposobljavanja za voditelja/icu izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova.

Danas su obrađene sljedeće teme: Detaljni financijski izvještaj – traženje pogrešaka, načela javne nabave i prilozi izvještajima i slanje izvještaja ugovorenom tijelu.

Nastavak slijedi 27.7.2020 godine u ponedjeljak.