PRINCIPI U IZRADI NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE

PRINCIPI U IZRADI NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE

27.7.2020 godine održana je online nastava polaznicima 6. ciklusa osposobljavanja za voditelja/icu za izradu i provedbu projekata financiranih iz EU fondova s predavačem Algebre Slavkom Tušekom.

Danas su obrađene sljedeće teme: Vrste procedura javne nabave, principi u izradi natječajne dokumentacije, te sastav i rad odbora za ocjenjivanje.

Nastavak slijedi 29.7.2020 godine.

 

 

 

 

 

 

__
_________