IZRADA PROJEKTA

IZRADA PROJEKTA

04.08.2020 održana je online nastava polaznicima 6. ciklusa osposobljavanja za voditelja/icu za izradu i provedbu projekata financiranih iz EU fondova.

Predavač Algebre Slavko počeo je s konzultacijama vezanim za izradu pojedinačnih i grupnih projekata koje će polaznici izrađivati u narednom periodu do obrane projekta.

Nastavak slijedi u četvrtak 6.8.2020 godine.