VJEŽBE I IZRADA PROJEKTA

VJEŽBE I IZRADA PROJEKTA

06.08.2020 održana je online nastava s predavačem Slavkom Tušekom iz Algebre.

Polaznici 6. ciklusa osposobljavanja za voditelja/icu izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova stigli su do izrade projekata za završni rad koji slijedi krajem kolovoza.

U tijeku su vježbe, izrada i konzultacije s predavačem.

Nastavak online nastave slijedi 11.8.2020

 

 

..