PROMO MATERIJALI

PROMO MATERIJALI

Izrađeni su plakati i letci kojima želimo informirati korisnike koji još nisu upoznati s našom uslugom. Materijali će uskoro biti distribuirani po socijalnim i zdravstvenim ustanovama u Osječko-baranjskoj županiji.