Naporan rad i volja

Neki ljudi bez obzira na stupanj invaliditeta mogu napornim radom i vježbama neke stvari što većina zdravih osoba, osim ako nisu vrhunski sportaši, neće nikada moći napraviti. Znači sve je u glavi i stvar volje. Uskoro počinju paraolimpijske igre pa ćemo tamo imati primjera na pretek.
Prilog je objavljen u okviru provedbe projekta AssistentOS III. UP.02.2.2.14.0004 koji je u punom iznosu financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

VIDEO