Bez barijera 2010. g.

Bez barijera 2010. g.

Članovi udruge UPIT su odlučili svoja iskustva stečena u provedbi istoimenog projekta s prostora pet istočno-hrvatskih županija prezentirati predstavnicima organizacija osoba s invaliditetom i predstavnicima lokalne i regionalne samouprave u ostalim županijama. Prezentacija „Bez barijera“ u travnju je predstavljena u Dubrovniku, Splitu, Šibeniku, Zadru, Gospiću, Sisku i Bjelovaru. U rujnu je planirana druga faza realizacije ovoga projekta u Čakovcu, Koprivnici, Krapini, Varaždinu, Karlovcu, Rijeci i Puli. Završna prezentacija; krajem rujna je planirana u Zagrebu na koju će biti pozvani važni sudionici sa svih predavanja, predstavnici svih županija iz RH, predstavnici nadležnih ministarstava i predstavnici donatora ovoga projekta, nizozemske zaklade CNF-CEE.