Category Archives: Bez Barijera

Članovi udruge UPIT su odlučili svoja iskustva stečena u provedbi istoimenog projekta s prostora pet istočno-hrvatskih županija prezentirati predstavnicima organizacija osoba s invaliditetom i predstavnicima lokalne i regionalne samouprave u ostalim županijama. Prezentacija „Bez barijera“ u travnju je predstavljena u Dubrovniku, Splitu, Šibeniku, Zadru, Gospiću, Sisku i Bjelovaru. U rujnu je planirana druga faza realizacije ovoga projekta u Čakovcu, Koprivnici, Krapini, Varaždinu, Karlovcu, Rijeci i Puli. Završna prezentacija; krajem rujna je planirana u Zagrebu na koju će biti pozvani važni sudionici sa svih predavanja, predstavnici svih županija iz RH, predstavnici nadležnih ministarstava i predstavnici donatora ovoga projekta, nizozemske zaklade CNF-CEE.

Projekt istraživanja pristupačnosti javnih objekata za osobe koje se kreću uz pomoć invalidskih kolica. Ovaj projekt je podrazumjevao realizaciju u nekoliko faza. Provedba u Osječko-baranjskoj županiji 2007. financirana od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, Brodsko-posavska županija 2008. financirana od strane Zagrebačke banke, 2009. Virovitičko-podravska, Vukovarsko-srijemska i Požeško-slavnska županija financirana od strane nizozemske zaklade CNF-CEE. Nekoliko članova udruge su obišli sve javne objekte u svim gradovima i općinama u ovih pet istočno-hrvatskih županija, fotografirali ih, napisali izvješća o zatečenom stanju i poslali ih na adrese onih koji trebaju na području svog djelovanja ukloniti barijere ako postoje. Rezultate ovih istraživanja možete dobiti klikom na ime županije.

2/2