Plaža

Plaža

Ljeto je i takve teme plaže prilagođenost i samostalnost na njim nas vjerojatno najviše diraju ,pa tako još jedan primjer djelomičnog riješenja, a čini mi se da je takvih slučajeva najviše. I opet bez asistenata i pomoći samo gledanje valova.