Koji centimetar

Koji centimetar

Koji centimetar. Evo šta nam znači koji centimetar. Ako je pristup kvalitetno riješen možemo sami, a ako nije bez asistenta smo nigdje.