Hokej

Hokej

Olimpijske igre su završile, a jedan od naj atraktivnijih sportova finale hokeja obično završava cijele igre. Sat će početi paraolimpijske igre kako u ovim igram tako i na paraolimpijskim naj atraktivniji je hokej.