Jahanje

Jahanje

Kažu jahanje je dobro za održavanje mišićne muskulature kao i plivanje. Bilo bi dobro prakticirati oboje. Uz maštu i opremu nije ni na konja se problem popeti.  Video.