VRLO DOBAR KREVET

VRLO DOBAR KREVET

Potpuna automatika, podizanje zaglavlja, rotacija i željeni nagib olakšavaju  korisniku ustajanje ili prelazak u kolica. Kako olakšava korisniku tako olakšava i osobi koja skrbi o korisniku. Nema povlačenja , natezanja i  trzanja nego sa pritiskom na upravljač bez imalo muke postižemo željeni položaj. Kao što rekoh na početku :  VRLO DOBAR KREVET. VIDEO