Optimizam

Optimizam

Zack je imao 15 godina kad je polomio vratnu kralježnicu kad je udario u pješčani sprud i ostao paraliziran te se nije mogao micati. nakon napuštanja bolnice počinje s vježbanjem završava srednju školu, podstavlja pred sebe male i velike ciljeve koje ispunjava. no naj važnije je to da je zadržao svoju osobnost i optimizam.
Nema predaje i odustajanja uvijek se držati optimistično i tražiti nove izazove…  VIDEO