Torba

Torba

Zanimljiv koncept ručne turbe i ruksaka za aktivna kolica. Više možete  pronaći na njihovim stranicama Discubre koja omogućava svim skupinama prema dobi, spolu i invalidnosti da pronađu rješenja na jednom mjestu, stvarajući mjesto za klijente i pružatelje usluga u zajednici korisnika sa sličnim profilima i potrebama. Otkriva, traži, uspoređuje i nudi rješenje koja su  specijalizirana za invaliditet i funkcionalnu različitost.

VIDEO


Prilog je objavljen u okviru provedbe projekta AssistentOS II. kodne oznake UP.02.2.2.09.0031 koji je u punom iznosu financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.