Ples

Ples

Za njega život kolicima nije bio lagan , to što se kreće u kolicima nije ga spriječilo da svoju ljubav za pokretom ne iskaže rukama iz kolica i pretvori život u poeziju pokreta.

Prilog je objavljen u okviru provedbe projekta AssistentOS II. kodne oznake UP.02.2.2.09.0031 koji je u punom iznosu financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

VIDEO