Daska

Evo jedno pomagalo iz kućne izrade, plastična daska za prebacivanje iz kolica u auto i obratno njom premostimo onaj razmak između. Može poslužiti i za prebacivanje kolica-krevet i sličnih prepreka. Jeftino , a efikasno pomagalo.

Prilog je objavljen u okviru provedbe projekta AssistentOS II. kodne oznake UP.02.2.2.09.0031 koji je u punom iznosu financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

 

VIDEO