Motoraši

Motoraši

Ovo je priča o četiri jahača na dva kotača , četiri paraplegičara koji su u kolicima završili na motorima ali ih to nije zaustavilo da se ne vrate na svoje motore. Kažu da su to oni da jednostavno ne mogu bez toga. Oni nose svoj invaliditet tako da ih prijatelji jednostavno ne smatraju invalidima. Ako se desi da i padnu jednostavno kažu da se to događa i voze dalje.

Prilog je objavljen u okviru provedbe projekta AssistentOS III. kodne oznake UP.02.2.2.14.0004 koji je u punom iznosu financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.


VIDEO