Kolica za vježbu

Kolica za vježbu

Kolica za teže pokretne osobe koja omogućavaju lakše kretanje u jednu ruku, a usput i omogućavaju i vježbanje. Moglo bi se reći polu aktivna kolica uz koja bi vam dobro došao i asistent da vam ipak pomogne i s kolicima i s aktivnošću koju obavljate.
Prilog je objavljen u okviru provedbe projekta AssistentOS III. kodne oznake UP.02.2.2.14.0004 koji je u punom iznosu financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

VIDEO