”Balet”

”Balet”

Kraj godine i dočeci Nove uvijek su bili puni plesa i muzike ove nažalost neće biti tako. No  evo jedna ekipa nije baš labuđe jezero no dečki se trude.

Prilog je objavljen u okviru provedbe projekta AssistentOS III. kodne oznake UP.02.2.2.14.0004 koji je u punom iznosu financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

VIDEO