Iz dosade

Iz dosade

Ono kad vam dođe da vam se više kolica ne voze na konvencionalan način pa smislite kako razbiti dosadu ali ipak vam treba asistent da vas vrati u prvobitan položaj.

Prilog je objavljen u okviru provedbe projekta AssistentOS III. kodne oznake UP.02.2.2.14.0004 koji je u punom iznosu financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. VIDEO