Teško

Teško
Video težak za vidjeti, oni koji se kreču kolicima znaju što znači prepreka i od 5 cm, a ovakva da se i ne govori teško bi bilo i uz dva asistenta sam preteškom. No živjeti se mora pa i snaći i u najtežim uvjetima.

Prilog je objavljen u okviru provedbe projekta AssistentOS III. kodne oznake UP.02.2.2.14.0004 koji je u punom iznosu financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.